Konserwacja cieku Żarecki Potok na długości 4253 mb w m. Gronów, Sławnikowice, gm. Zgorzelec i m. Wyręba gm. Lubań